MPS

About the MPS

1.1       MPS-in mənşəyi

Mühasiblərin Peşəkar Sertifikasiyası – MPS Dünya Bankı və Maliyyə Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi CAPSAP layihəsi əsasında ARPA-a sertifikasiya orqanı olaraq verilən hüquqlara əsaslanır. MPS-in tədris proqramı mühasibat və maliyyə sahəsində dünyada tanınmış ACCA sertifikasiya proqramı və yerli qanunvericilik (vergi məcəlləsi və s.) əsasında hazırlanmışdır.

 

Sertifikasiya proqramı obyektivlik, bərabərlik, şəffaflıq və aşkarlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilir.

 

1.1       MPS-in məqsədləri

1.1.1        Maliyyə/mühasibat sahəsində peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi;

1.1.2        Yerli mühasiblərin işə cəlb olunmasının asanlaşdırılması;

1.1.3        Mühasib peşəsinə inamın artırılması;

1.1.4        Maliyyə hesabatlılığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi;

1.1.5        Özünü sübut etmiş dünya təcrübəsinin xarici dil biliyi məhdudiyyəti olmadan mənimsənilməsi.

 

1.2       MPS-in strukturu

MÜHASİBLƏRİN PEŞƏKAR SERTİFİKASİYA PROQRAMININ İMTAHAN STRUKTURU

 
 
 

MPS / UÇOTUN ƏSASLARI

İmtahan tapşırığı

İmtahan müddəti

Keçid faizi

 

MPS 1.1

Mühasibat uçotu

   

30/15/5

120 dəq

50%

 

MPS 1.2

İdarəetmə uçotu

   

30/15/5

120 dəq

50%

 

MPS 1.3

Yerli vergi uçotu

   

35/15

120 dəq

50%

 

MPS / PEŞƏKAR SƏVİYYƏ

 

 

 

 

 

 

MPS 2.1

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

15/15

180 dəq

50%

 

MPS 2.2

Performans menecmenti

 

15/15

180 dəq

50%

 

MPS 2.3

Audit və əminlik

   

15/15

180 dəq

50%

 

MPS 2.4

Maliyyə menecmenti

 

15/15

180 dəq

50%

 

MPS 2.5

Vergi bəyannamələri

 

15/15

180 dəq

50%

 

 

İlk üç imtahanı müvəffəqiyyətlə tamamlayan namizədlər MPS/Uçotun əsasları Sertifikatı ilə təltif olunurlar.

Hər iki səviyyənin imtahanlarını (8 imtahan) tamamlayan namizədlərə isə, aşağıda peşəkar təcrübə ilə bağlı qeyd olunan tələblərə cavab verdiyi təqdirdə MPS/Peşəkar mühasib sertifikatı və Sertifikatlaşdırılmış Peşəkar Mühasib statusu verilir.

Səviyyələr daxilində imtahan seçimi sərbəstdir.

 

1.3       Uyğunluq tələbləri

MPS-in 1-ci səviyyə imtahanlarının qeydiyyatından keçmək üçün aşağıdakı tələbləri qarşılamaq lazımdır:

 

1.3.1        Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı və ya yaşayış hüququnun olması

1.3.2        ən azı 18 yaşında olması

 

MPS-in 2-ci səviyyə imtahanlarının qeydiyyatından keçmək üçün aşağıdakı tələbləri qarşılamaq lazımdır:

 

1.3.3        MPS-in 1-ci səviyyəsini tamamlamaq

Exam format

  İmtahan formatı

 

1-ci səviyyə:

 

İmtahan tapşırığının strukturu

MPS 1.1 Maliyyə uçotu

MPS1.2 İdarəetmə uçotu

MPS 1.3 Vergi uçotu

İmtahan müddəti

120 dəq

120 dəq

120 dəq

İmtahan tapşırığının həcmi

50 ədəd sual

50 ədəd sual

50 ədəd sual

İmtahan suallarının çətinlik dərəcələri

5  Yüksək çətinlikli (Açıq sual)

15 Orta çətinlikli (Çoxcavablı və açıq sual)

30 Asan (Çoxdan seçmə)

5  Yüksək çətinlikli (Açıq sual)

15 Orta çətinlikli (Çoxcavablı və açıq sual)

30 Asan (Çoxdan seçmə)

15 Orta çətinlikli (Çoxcavablı və çoxdan seçmə)

35 Asan (Çoxdan seçmə)

Keçid faizi

50%

50%

50%

 

2-ci səviyyə:

 

İmtahan tapşırığının strukturu

MPS 2.1 Maliyyə Hesabatları

MPS 2.2 Performans Menecmenti

MPS 2.3

Audit və Əminlik

MPS 2.4 Maliyyə menecmenti

MPS 2.5

Vergi Bəyannamələri

İmtahan müddəti

180 dəq

180 dəq

180 dəq

180 dəq

180 dəq

İmtahan tapşırığının həcmi

30 ədəd çoxdan seçmə sual və 2 açıq sual

30 ədəd çoxdan seçmə sual və 2 açıq sual

30 ədəd çoxdan seçmə sual və 2 açıq sual

30 ədəd çoxdan seçmə sual və 2 açıq sual

30 ədəd çoxdan seçmə sual və 2 açıq sual

Keçid faizi

50%

50%

50%

50%

50%

 

Namizədin səhv cavabları düzgün cavablarını silmir! 

Exam fee

MÜHASİBLƏRİN PEŞƏKAR SERTİFİKASİYA PROQRAMI İMTAHANLARININ 2018-CI İL ÜZRƏ QİYMƏTLƏRİ

 

MPS / UÇOTUN ƏSASLARI

Qiyməti
MPS 1.1 Maliyyə uçotu
 
60 AZN
MPS 1.2 İdarəetmə uçotu
 
60 AZN
MPS 1.3 Vergi uçotu
 
60 AZN

 

 

MPS / PEŞƏKAR SƏVİYYƏ

Qiyməti
MPS 2.1 Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 
110 AZN
MPS 2.2 Fəaliyyətin idarəedilməsi
 
110 AZN
MPS 2.3 Audit və əminlik
 
110 AZN
MPS 2.4 Maliyyə menecmenti
 
110 AZN
MPS 2.5 Vergi bəyannamələri
 
110 AZN

Bank details

BQ CORPORATION CJSC

BANK DETAILS

Tax ID: 1503274011

 
Details for AZN payments

A/N:  AZ62PAHA40090AZNHC0190069379

“PAŞA Bank” OJSC 

Code: 505141

Tax.ID: 1700767721

C/A: AZ82NABZ01350100000000071944

SWIFT: PAHAAZ22

 
Details for USD payments

H/h:  AZ62PAHA40090USDHC0190069379

“PAŞA Bank” OJSC

Code: 505141

Tax.ID: 1700767721

C/A: AZ82NABZ01350100000000071944

SWIFT: PAHAAZ22

 
Details for EUR payments

A/N:  AZ62PAHA40090EURHC0190069379

“PAŞA Bank” OJSC

Code: 505141

Tax.ID: 1700767721

C/A: AZ82NABZ01350100000000071944

SWIFT: PAHAAZ22

FAQ

What does Certified National Accountant and Auditor Qualification consist?

 

Certified National Accountant and Auditor Qualification consists of individual certification programs:

  • Financial Accounting (international, fundamentals);
  • Management Accounting;
  • Tax Accounting;
  • International StandardofFinancial Reporting for Commercial Organizations;
  • Accounting Standards for Budget Organizations;
  • Accounting Standards for Non-Governmental Organizations;

 

Can take qualifying exams in any order?

 

Candidates may take exams in convenient order.

 

If I fail the exam how soon can I apply for re-sit?

 

There are no rules on how long you have to wait to re-register for the exam.

 

Can use own calculator during the exam?

 

You can use your calculator, only if it meets the requirements

Test Dates

Test process

ONLINE APPLICATION

1. Personal information en


FAQ