Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

44 Jafar Jabbarli Street • Caspian Plaza, 7th floor • Baku AZ1065, Azerbaijan
T/F: (99412) 437-10-51 • 437-32-61 • 437-10-61 • E: grbs@grbs.com

© GRBS®