Cədvəl 2015

2016-cü il üçün CIMA kurslarının cədvəli
Ay
Kursun adı
Tarix
Qiymət, AZN
Yanvar
 
18 Yanvar - 29 Mart
550
11 Yanvar - 29 Mart
620
Fevral
CO1
21 Fevral - 16 May
550
CO3 600
14 Fevral - 03 May
600
CMGA
14 Fevral - 16 May
1470
Mart
14 Mart - 10 May
550
15 Mart - 25 May
620
Aprel
05 Aprel - 14 İyun
550
May
E1 (R)
04 May - 08 May
475
P1 (R)
04 May - 08 May
475
F1 (R)
04 May - 08 May
475
E2 (R)
04 May - 08 May
475
P2 (R)
04 May - 08 May
475
F2 (R)
04 May - 08 May
475
E3 (R)
11 May - 15 May
475
P3 (R)
11 May - 15 May
475
F3 (R)
11 May - 15 May
475
TopCima (R)
11 May - 15 May
700
10 May -03 İyul
600
17 May - 10 İyul
600
CO2 31 May - 16 Avqust 620
 
İyul
26 İyul - 04 Oktyabr
550
Avqust
02 Avqust - 25 Oktyabr
600
22 Avqust - 31 Oktyabr
600
CMGA
16 Avqust - 15 Noyabr
2250
Sentyabr
06 Sentyabr - 08 Noyabr
550
06 Sentyabr - 08 Noyabr
620
Oktyabr
11 Oktyabr - 27 Dekabr
620
Noyabr
E1 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
475
P1 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
475
F1 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
475
E2 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
475
P2 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
475
F2 (R)
09 Noyabr- 13 Noyabr
475
E3 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
475
P3 (R)
16 Noyabr- 20 Noyabr
475
F3 (R)
16 Noyabr- 20 Noyabr
475
TopCima (R)
16 Noyabr- 20 Noyabr
700
14 Noyabr- 23 Yanvar
550
Dekabr
20 Dekabr- 01 Mart (2016)
600
06 Dekabr- 14 Fevral (2016)
600

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 • T: (99412) 505 10 71 •
E: mail@grbs.com

© 2013- GRBS®

Join us on: