Xəbərlərə abunə olun Treninqlər üçün onlayn qeydiyyat
Print Mail Share
MӘLUMAT SORĞU BLANKI

XİDMƏTLƏRİN / İŞLƏRİN QİYMƏTLƏR SİYAHISI (AZN ilə, ƏDV xaric)

 1.0  FİZİKİ FAKTORLAR (1 nöqtə üzrə)

1.1

Təbii işıqlanma

4.80

1.2

Süni işıqlanma

4.80

1.3

Pulsasiya

4.80

1.4

Temperatur

4.80

1.5

Atmosfer təzyiqi

4.80

1.6

Hava cərəyanının sürəti

4.80

1.7

Nisbi rütubət

4.80

1.8

Xaricdən daxil olan səs

9.20

1.9

Daimi səs

9.20

1.10

Qırılan səs

9.20

1.11

Orta və ekvivalent səs

9.20

1.12

Lokal titrəmə

9.20

1.13

Ümumi titrəmə

9.20

1.14

Elektromaqnit dalğaları

9.20

1.15

Təbii fon

10.00

1.16

Torpaqda radioaktivliyin təyini

10.00

1.17

Suda radioaktivliyin təyini

10.00

1.18

Dənəvər qida maddələrində radioaktivliyin təyini

10.00

1.19

Əşya və geyimlərdə radioaktivliyin təyini

10.00

 2.0   KİMYƏVİ FAKTORLAR (1 nöqtə üzrə)

2.1

CO (dəm qazı)

9.20

2.2

H2S (hidrogen sulfit)

9.20

2.3

NO2 (azot anhidridi)

9.20

2.4

SO2 (kükürd anhidridi)

9.20

2.5

CO2 (karbon qazı)

9.20

2.6

CxHy (karbohidrogenlər)

9.20

2.7

Tozlar (üzvi və qeyri-üzvi)

8.60

2.8

Aerozollar

8.60

 3.0  ƏMƏYİN AĞIRLIĞI (1 nəfərə)

3.1

Dinamiki iş: Kiçik stereotip hərəkətlər

20.00

3.2

Dinamiki iş: Qaldırılan və daşınan yük

20.00

3.3

Statik iş: Gövdənin əyilməsi

20.00

3.4

Statik iş: Məkanda yerdəyişmə

20.00

 4.0  ƏMƏYİN GƏRGİNLİYİ (1 nəfərə)

4.1

Analizatorun gərginliyi: Görmə

20.00

4.2

Diqqət: İşə diqqətli yanaşma, faiz nisbəti ilə

20.00

4.3

Diqqət: Siqnalların qəbulu 1 saat müddətində

20.00

 5.0  PSİXOFİZİOLOJİ FAKTORLAR (1 nəfərə)

5.1

Yaddaş yorğunluğunun təyini

20.00

5.2

Görmə analizatorunun yorğunluğunun təyini

20.00

5.3

Eşitmə analizatorunun yorğunluğunun təyini

20.00

 6.0  İXTİSASLAŞDIRILMIŞ TƏLİMLƏR (1 nəfərə)

6.1

İlk Tibbi Yardım (fundamental səviyyə)

190

6.2

İlk Tibbi Yardım (peşəkar səviyyə)

250

6.3

Yanğından Mühafizə

220

6.4

SƏTTƏM Haqqında Ümumi Məlumat

220

6.5

Avtomobilin Təhlükəsiz İdarə Olunması

220

6.6

Hündürlük İşləri

220

6.7

Riskin Dəyərləndirilməsi

220

6.8

Elektrik Avadanlığı ilə Təhlükəsiz İş

220

6.9

Avtokarın Təhlükəsiz İdarə Olunması  

720

6.10

İş avadanlığı, əl ləvazimatı

220

6.11

Kompüter Texnikası və Sağlamlıq 

220

6.12

Peşə Xəstəlikləri və Zəhərlənmələrin Profilaktikası

220

6.13

Mətbəx, restoran və kambuz işçiləri üçün Sanitar-Gigiyenik Normalar

220

6.14

Əməyin Mühafizəsi

450

6.15

Kadrların Psixofizioloji və Sağlamlıq Göstəricilərinə Əsasən Seçimi və Təyinatı

190

6.16

Tullantıların İdarə Edilməsi

350

 7.0 Müstəqil ekspertizalar və konsultasiyalar işin həcmindən asılı olaraq, bir saat hesabı ilə müəyyənləşdirilir. 

 

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010 Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63
E: ipq@grbs.com

GRBS® 2013-

Join us on: