Xəbərlərə abunə olun Treninqlər üçün onlayn qeydiyyat
Print Mail Share
MӘLUMAT SORĞU BLANKI
ÖLÇMƏ FAKTORLARI

FİZİKİ:

 • Səs-küy
 • Titrəmə
 • Elektromaqnit dalğaları
 • Radioaktiv şüalanma
 • Təbii işıqlanma
 • Süni işıqlanma
 • İşığın pulsasiyası
 • Temperatur
 • Nisbi rütubət
 • Hava cərəyanın sürəti
 • Atmosfer təzyiqi

KİMYƏVİ:

 • CO (karbon qazı)
 • H2S (hidrogen sulfit)
 • N2O (azot oksidi)
 • S2O (kükürd qazı)
 • CO2 (karbon qazı)
 • CxHy (karbohidrogenlər)
 • Tozlar (üzvi və qeyri-üzvi)
 • Aerozollar

ƏMƏYİN AĞIRLIĞI:

 • Dinamiki gərginlik
 • Statik gərginlik

ƏMƏYİN GƏRGİNLİYİ:

 • Diqqətlilik
 • Emosional və intellektual gərginlik
 • Monotonluq

PSİXOFİZİOLOJİ:

 • Mərkəzi sinir sisteminin, tənəffüs və ürək qan-damar sisteminin və əzələlərin iş qabiliyyətinin öyrənilməsi
 • Xronometraj müayinələrin aparılması

 

 

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010 Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63
E: ipq@grbs.com

GRBS® 2013-

Join us on: